Treba vam procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda?

Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda

PIF-Dosije kozmetičkog proizvoda

USKLADITE SVOJE KOZMETIČKE PROIZVODE SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM!

 

Dosije kozmetičkog proizvoda (PIF), izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR), CPNP portal, odgovorna osoba (Responsable Person), klasifikacija kozmetičkog proizvoda, testovi stabilnosti, Challenge test, IFRA, PAO....

Ukoliko vam ovi pojmovi zvuče konfuzno slobodno nas pozovite. Mi ćemo vam pomoći u tome da se prilagodite zakonskim propisima u Srbiji ali i u EU. 

Tu smo da vam pomognemo! 

KOZMETIČKI PROIZVOD MORA BITI BEZBEDAN!

 

Još 2019. godine u Srbiji je donet Zakon o predmetima opšte upotrebe 25/2019 i 14/2022 i Pravilnik o kozmetičkim proizvodima 60/2019-4, 47/2022-3. Ovim aktima Srbija je propise potpuno uskladila sa EU Kozmetičkom Uredbom (Cosmetic Regulation1223/2009). Aprila 2023. ovi propisi će biti u punoj primeni. Priprema dokumentacije je veoma složen proces, za koji je potrebno izdvojiti vreme a i novac.

NEOPHODNO JE DA SE PRIPREMITE NA VREME!

 

Kontaktirajte nas

 

MNS Centar je osnovan 2020. godine sa ciljem edukacije i pružanja konsultantskih usluga malim proizvođačima o kozmetičkoj industriji, proizvodnji i zakonskim propisima neophodnim za plasiranje proizvoda na tržište. Iz ove ideje se razvila i potreba pružanja usluge izrade PIF-a i Izveštaja o bezbednosti kozmetičkih proizvoda. Naši klijenti su uspešno plasirali proizvode na teritoriju EU, a možemo se pohvaliti i saradnjom sa stranim klijentima sa teritorije EU kojima smo radili procenu bezbednosti. Naš mali tim je pažljivo odabran, i može vam pomoći da uspešno plasirate proizvode na tržište.

Usluge koje nudimo

Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR)

Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR)

Prilikom procene bezbednosti kozmetičkog proizvoda uvek polazimo od definicije kozmetičkog proizvoda. "Kozmetički proizvodi jesu supstance ili smeše koje su namenjene da dođu u kontakt sa spoljašnjim delovima ljudskog tela (epiderm, dlaka, nokti, usne, spoljašnji polni organi) ili sa zubima i sluzokožom usne duplje...

Izrada dosijea kozmetičkog proizvoda (PIF)

Izrada dosijea kozmetičkog proizvoda (PIF)

Prilikom plasiranja kozmetičkog proizvoda na tržište i stavljanja u promet bilo da ste u EU ili u Srbiji morate imati Dosije o kozmetičkom proizvodu (PIF). Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu je dokument koji sadrži sve relevantne informacije o samom proizvodu. Čuva se u periodu od 10 godina od datuma kada je poslednja serija kozmetičkog proizvoda stavljena na tržište.

Deklaracija kozmetičkog proizvoda

Deklaracija kozmetičkog proizvoda

Deklaracija/etiketa kozmetičkog proizvoda mora biti u skladu sa Pravilnikom o kozmetičkim proizvodima. U Srbiji ona mora biti napisana na Srpskom jeziku. Deklaracija se nalazi na primarnoj i sekundarnoj ambalaži. 

Testiranje kozmetičkih proizvoda  - Challenge test

Testiranje kozmetičkih proizvoda - Challenge test

Da bi se uradio izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda potrebno je uraditi i određene testove. Koji su testovi potrebni da bi se uradila procena bezbednosti vrlo je složen proces. Određuje se od slučaja do slučaja (case by case).

Testovi stabilnosti

Testovi stabilnosti

Testovi stabilnosti kozmetičkih proizvoda se rade da bi se osiguralo da kozmetički proizvod zadržava svoj predviđeni fizički, hemijski i mikrobiološki kvalitet, kao i funkcionalnost i estetiku kada se skladišti u odgovarajućim uslovima.

Odgovorna osoba (Responsible Person)

Odgovorna osoba (Responsible Person)

Odgovorna osoba je osoba u vašoj firmi koja je dobro upoznata sa zakonskim propisima koji važe u našoj zemlji. Za plasiranje kozmetičkog proizvoda na teritoriju Republike Srbije odgovorna osoba mora imati adresu na teritoriji Republike Srbije. Adresa odgovornog lica se nalazi na deklaraciji kozmetičkog proizvoda.

Registrovanje na CPNP portalu

Registrovanje na CPNP portalu

Prilikom plasiranja kozmetičkog proizvoda na teritoriju EU ili na teritoriju Engleske postoji obaveza proizvođača da se sam proizvod registruje na CPNP portalu. Nakon registracije dobijate potvrdu da je proizvod notifikovan. Tek nakon toga možete pristupiti plasiranju proizvoda na tržište EU.

Preuzmite Vodič za stavljanje kozmetičkog proizvoda u promet

Česta Pitanja

Prema Zakonu o predmetima opšte upotrebe i Pravilniku o kozmetičkim proizvodima kozmetički proizvodi su klasifikovani u 26 vrsta: Kreme, emulzije, losione, gelove i ulja za kožu; Maske za lice; Obojene podloge (tečnosti, paste,praškovi); Dekorativne (engl. „Make-up”) pudere, pudere za posle kupanja, higijenske pudere; Toaletne sapune, dezodorantne sapune; Parfeme, toaletne vode i kolonjske vode; Proizvode za kupanje i tuširanje (soli, pene, ulja, gelovi); Depilatore; Dezodoranse i antiperspiranse; Proizvode za bojenje kose; Proizvode za kovrdžanje, ispravljanje i fiksiranje kose, Proizvode za učvršćivanje kose; Proizvode za pranje i čišćenje kose (losioni, puderi, šamponi);Proizvode za kondicioniranje (losioni, kremovi, ulja); Proizvode za oblikovanje kose (losioni, lakovi, brilijantini)Proizvode za brijanje (kreme, pene, losioni); Proizvode za šminkanje i uklanjanje šminke;  Proizvode za primenu na usnama; Proizvode za negu zuba i usne duplje;  Proizvode za negu i ulepšavanje noktiju; Proizvode za spoljašnju intimnu higijenu; Proizvode za zapštitu od sunčevog zračenja; Proizvode za tamnjenje kože bez izlaganja suncu; Proizvode za izbeljivanje kože; Proizvode protiv bora; Ostale proizvode u skladu sa definicijom pojma „kozmetički proizvod”.

U stavci 5. se nalaze toaletni sapuni, dezodorantni sapuni. Kako su sapuni kozmetički proizvodi i za njih je potrebno uraditi procenu bezbednosti kozmetičkog proizvoda.

Challenge test je test koji pokazuje koliko je vaš proizvod otporan na spoljašnju kontaminaciju. Radi se za proizvode koji u svom sastavu sadrže vodu i čije je pakovanje takvo da može doći do kontaminacije u toku same upotrebe kozmetičkog proizvoda. Ukoliko niste sigurni da li vaš proizvod spada u neku od ovih kategorija kontaktirajte nas.

Dosije o kozmetičkom proizvodu je dokument o kom se stara, a može i da ga izradi odgovorna osoba za kozmetički proizvod. Ukoliko niste u mogućnosti da ga izradite mi to možemo uraditi za vas.

Izveštaj procene bezbednosti je sastavni deo Dosijea o kozmetičkom proizvodu tj. poseban dokument. Njega izrađuje procenitelj bezbednosti kozmetičkih proizvoda. To je osoba koja svojim iskustvom i kompetencijama procenjuje kozmetički proizvod i svoje kvalifikacije navodi na kraju izveštaja. Prema zakonskim propisima to može biti farmaceut, lekar, toksikolog sa iskustvom stečenim na dodatnim edukacijama. Procenu bezbednosti kozmetičkog proizvoda u MNS Centru radi diplomirani farmaceut, specijalista kozmetologije, međunarodni procenitelj bezbednosti koji je svoje kvalifikacije stekao na Univerzitetu u Vrijeu.

Kozmetički proizvodi koji se plasiraju na teritoriju Republike Srbije ne podležu notifikaciji. Za sada u Srbiji još uvek ne postoji ta obaveza niti portal na kome bi mogla da se izvrši notifikacija.

Prilikom izvoza na teritoriju EU, kada pronađete partnera i ko će vam biti odgovorna osoba, postoji obaveza registrovanja na CPNP portal. Ukoliko se ne snalazite u toj notifikaciji mi to možemo uraditi za vas. U saradnji sa našim partnerima možemo vam obezbediti i odgovorno lice za EU tržište.

Procenu bezbednosti kozmetičkih proizvoda izvršiće lice koje poseduje diplomu ili drugi dokaz o formalnim kvalifikacijama dobijenim po završetku univerzitetskog kursa teoretskih i praktičnih studija iz farmacije, toksikologije, medicine ili slična disciplina, ili kurs koji je priznat kao ekvivalentan od strane države članice, procenitelj bezbednosti (Safety Assessor).

GMP (Good Manufacturing Practice) ili DPP (Dobra proizvođačka praksa) je skup smernica koje koristite u svakodnevnom radu kako bi osigurali da svaki vaš proizvod bude kvalitetno, isto i bezbedno izrađen.

Sam GMP standard odnosi se na rad osoblja, organizaciju i izgled prostora, obeležavanje i prijem sirovina, kontrolu kvaliteta gotovog proizvoda.

Sve kompanije koje prodaju svoje kozmetičke proizvode moraju ih proizvoditi prema ovom standardu. Prema Zakonu o proizvodima opšte upotrebe i Kozmetičke regulative EU, potrebno je da svoj proizvod proizvodite u skladu sa ovim standardom. Nije obaveza da ga uvedete i sertifikujete ali morate raditi prema zahtevima GMP-a. Organi vlasti svakako mogu od vas zahtevati da dokažete da radite po ovim standardima, pa je svakako poželjno imati i dokaz. Prilikom izrade PIF fajla neophodno je i da date izjavu da radite prema GMP standardima.

Formulisanje proizvoda

 

 

Imate ideju a ne znate kako i gde da je realizujete. Mi vam pružamo uslugu formulisanja i osmišljavanja proizvoda u skladu sa savremenim tokovima. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, stalnoj edukaciji, pružićemo vam bolji uvidi u svet kozmetike i razumevanje procesa i zakonskih propisa.

U saradnji sa našim partnerima možemo vam organizovati i uslužnu proizvodnju u skladu sa svim važećim standardima.

Za vaš proizvod radimo i svu neophodnu prateću dokumentaciju.

Kontaktirajte nas za sve bliže informacije.

Izvoz proizvoda

 

 

Pronašli ste partnera i želite da izvezete proizvod van granica Srbije u neku od zemalja širom sveta.

Mi smo tu za vas. Naš tim broji nekoliko stručnjaka koji su iskusni u pripremi dokumentacije za izvoz širom sveta. Do sada smo uspešno izvozili na teritoriju EU, Amerike, Rusije, Švajcarske, Japana....

Kontaktirajte nas za detaljnije informacije.

Testovi efikasnosti i tvrdnje

 

 

Efikasnost kozmetičkog proizvoda je veoma važna za potrošače ali i za vaš marketing i deklaraciju samog proizvoda.

Tvrdnje (claims) koje navodite na deklaraciji proizvoda i kasnije u svrhu reklamiranja i marketinških kampanja vaše kozmetike moraju imati potporu.  Prema Pravilniku odgovorno lice obezbeđuje da je tekst tvrdnje u vezi sa kozmetičkim proizvodom usklađen i sa dokumentacijom koja dokazuje tvrdnju o postojanju efekta koji ima kozmetički proizvod, a koja je sastavni deo Dosijea sa informacijama o proizvodu.

 

Challenge test

 

 

Challange test ili test kozmetičkog izazova, takođe poznat kao test efikasnosti konzervansa (Preservation Efficancy Test).

Challenge test nije isto što i mikrobiološko ispitivanje preparata.

Challenge testom se proverava koliko je efikasan sistem konzervansa kozmetičkog proizvoda i da li je sposoban da izdrži različite vrste kontaminacije tokom proizvodnje, iz okoline ili tokom korišćenja samog proizvoda tokom njegovog roka trajanja.

Izrada bezbednosnih listova

 

 

Bezbednosni list (MSDS sheet) je dokument pruža informacije o opasnostima koje se odnose na korišćenje hemikalija, što omogućava njihovo bezbedno korišćenje, a time i zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. Obaveze izrade i dostavljanja bezbednosnog lista su propisane Zakonom o hemikalijama. Bezbednosni list izrađuje licencirani savetnik za hemikalije.

Kozmetičke sirovine ili mešavine različitih hemikalija (biljni ekstrakti, macerati…) su hemikalije, te je za njih potrebno izraditi i bezbednosne listove u skladu sa Zakonom o hemikalijama.

MNS Centar nudi konsultantske usluge u ovoj oblasti.

Odgovorna osoba

 

 

Odgovorna osoba je kompletno odgovorna za bezbednost kozmetičkog proizvoda, poseduje dokumentaciju sa podacima o proizvodu (PIF) koju čuva 10 godina nakon stavljanja poslednje serije proizvoda na tržište, vrši prijavu proizvoda na CPNP portal, odgovorna je za deklarisanje kozmetičkih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima, komunicira sa inspektorima..

CPNP portal

 

 

CPNP (Cosmetics Products Notification Portal) je portal koji sakuplja određene tehničke informacije o proizvođaču i svakom njegovom proizvodu koji se nalazi na tržištu EU.

Novosti

26Mar

Pravilnik o kozmetičkim proizvodima

Pravilnik o kozmetičkim proizvodima

U martu 2023. došlo je do još jedne izmene Pravilnika o kozmetičkim proizvodima.

03Feb

GMP

GMP

GMP (Good Manufactiring Practice) ili DPP (Dobra proizvođačka praksa) je skup smernica koje koristite u svakodnevnom radu kako bi osigurali da svaki vaš proizvod bude kvalitetno, isto i bezbedno izrađen.

29Nov

Restrikcije za UV filtere BHT Acid Yellow

Restrikcije za UV filtere BHT Acid Yellow

Od 10. novembra 2022. Evropska komisija je donela zvanične izmene Uredbe i dopune izmene i dopune Aneksa III i VI Uredbe EU o kozmetičkim proizvodima. Aneks III je spisak supstanci koje se mogu koristiti u kozmetici samo prema određenim ograničenjima navedenim u njemu (u Srbiji to je Prilog 3). Aneks VI (Prilog 6) uključuje UV filtere dozvoljene za upotrebu u kozmetici.

23Nov

Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda Cosmetic product safety report (CPSR)

Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda Cosmetic product safety report (CPSR)

Koliko proizvoda dnevno stavljate na svoju kožu? Verovatno ni sami ne znate i niste toga svesni. To nekada zna bude i više od 5-6 proizvoda. Svakodnevno koristimo dezodoranse, kreme za lice, dnevne, noćne, sredstva za čišćenje kože, zatim preparate dekorativne kozmetike, šampone, kondicionere. Žene nanose daleko veći broj kozmetičkih proizvoda u odnosu na muškarce. Vode više računa o svom izgledu.

10Nov

Fitoestrogeni

Fitoestrogeni

Naučni komitet za bezbednost potrošača (SCCS) je 23. septembra 2022. godine izdao finalno i zvanično mišljenje o genisteinu i daizdeinu, (fitoestrogenima) kao potencijalnim endokrinim disruptorima.

09Nov

Alergeni

Alergeni

Evropska unija je 15. septembra 2022. obavestila Svetsku trgovinsku organizaciju (STO) o nacrtu uredbe o obeležavanju alergena, mirisa u kozmetičkim proizvodima. Proširiće se sadašnja lista alergena na 61 dodatni sastojak mirisa, etarskih ulja ili drugih komponenti.