Alergeni

Evropska unija je 15. septembra 2022. obavestila Svetsku trgovinsku organizaciju (STO) o nacrtu uredbe o obeležavanju alergena, mirisa u kozmetičkim proizvodima. Proširiće se sadašnja lista alergena na 61 dodatni sastojak mirisa, etarskih ulja ili drugih komponenti. Trenutno, Uredba EU o kozmetici predviđa da 25 sastojaka (bilo ih je 26 pre zabrane Liliala) mora biti deklarisano na etiketi kada njihova koncentracija prelazi:

0,001% u proizvodima koji ostaju na koži;

0,01% u proizvodimakoji se spiraju sa kože.

Aneks III Uredbe EU o kozmetičkim proizvodima (u Srbiji Prilog III Pravilnika o kozmetičkim proizvodima) navodi te alergene i ograničenja za  obeležavanje. Na taj način  potrošači koji imaju određene reakcije senzibilizacije  i koji su svesni sadržaja alergena u kozmetičkim proizvodima, mogu da izbegnu neželjene reakcije na kozmetički proizvod. Mirisi se na listi sastojaka pominju kao „parfem“ ili „aroma“.  Ovi alergeni su često i sastojci etarskih ulja i različitih biljnih komponenti.

Veoma je važno navesti alergene:

Da bi pacijenti u kliničkim praksama mogli da identifikuju alergene sa kojima su došli u kontakt.

Da bi alergične osobe mogle da izbegnu supstance koje ne tolerišu.

Nacrt uredbe je sada otvoren za komentare 60 dana. Nakon toga, Evropska komisija namerava da objavi završni akt u prvoj polovini 2023. godine. Shodno tome, ažuriranje će zahtevati od mnogih kozmetičkih brendova da modifikuju etikete svojih proizvoda, što je skupo. U svetlu ovoga, zakon predviđa period prilagođavanja za industriju kako bi se prilagodila novim zahtevima. Proizvođači kozmetičkih proizvoda će imati: 5 godina za stavljanje na tržište EU novih proizvoda u skladu sa važećim odredbama; 3 godine za prodaju proizvoda koji su već na tržištu.