Pravilnik o kozmetičkim proizvodima

U martu 2023. došlo je do još jedne izmene Pravilnika o kozmetičkim proizvodima.

Sam Pravilnik je u suštini ostao isti. Došlo je do izmena priloga 2, 3, 5, 6 čime su liste usklađene sa onima u EU.

Najveća promena se tiče zabranjenih supstanci gde je na spisak dodato 14 sirovina. Njihovu listu pogledajte ovde.

Metil salicilat je dodat na listu Aneksa III Kozmetičke Uredbe i ima jako puno ograničenja. Koncentracije koje su dozvoljene u kozmetici su sada veoma niske.

Ograničena je i koncentracija BHT a izmenjene su i koncentracije UV filtera koje se mogu koristiti.

 

Na ovom linku možete preuzeto nov pravilnik i liste.