Deklaracija kozmetičkog proizvoda

Deklaracija/etiketa kozmetičkog proizvoda mora biti u skladu sa Pravilnikom o kozmetičkim proizvodima.

U Srbiji ona mora biti napisana na Srpskom jeziku. Deklaracija se nalazi na primarnoj i sekundarnoj ambalaži. Ukoliko proizvod ima i primarnu i sekundarnu ambalažu, na primarnoj ambalaži deklaracija može biti u kraćem obliku. Za proizvode koji se prodaju bez ambalaže ili na kojima nije moguće napisati sve potrebne podatke (šumeće kugle, čvrsti šamponi i sl) postoji poseban način obeležavanja.

Deklaracija mora sadržati određene elemente propisane zakonom:

  1. Naziv i adresu odgovornog lica koje stavlja kozmetički proizvod na tržište
  2. Neto sadržaj
  3. Rok trajanja proizvoda, izuzev za proizvode čiji je rok tranja duži od 30 meseci
  4. Namenu proizvoda
  5. Spisak sastojaka proizvoda
  6. Ukoliko proizvod sadrži nano čestice, to mora biti jasno naznačeno na samoj deklaraciji.

Za svaku od ovih stavki postoje načini na koje se vrši obeležavanje i dodatna objašnjenja.

Ukoliko želite da pregledamo vašu deklaraciju ili vam napravimo jednu možete nas kontaktirati. 

Ukoliko se koriste određene tvrdnje o efikasnosti proizvoda one moraju biti i potvrđene testovima efikasnosti.