Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR)

Prilikom procene bezbednosti kozmetičkog proizvoda uvek polazimo od definicije kozmetičkog proizvoda.

"Kozmetički proizvodi jesu supstance ili smeše koje su namenjene da dođu u kontakt sa spoljašnjim delovima ljudskog tela (epiderm, dlaka, nokti, usne, spoljašnji polni organi) ili sa zubima i sluzokožom usne duplje, isključivo ili prvenstveno radi čišćenja, parfemisanja, menjanja njihovog izgleda, odnosno korigovanja mirisa tela, odnosno zaštite i održavanja u dobrom stanju.

Pod pojmom kozmetički proizvod ne smatraju se supstance ili smeše namenjene gutanju, udisanju, ubrizgavanju ili implantiranju u ljudsko telo." 

Izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR) je sastavni deo dosijea kozmetičkog proizvoda (PIF). Prema Zakonu o predmetima opšte upotrebe 25/2019 i 14/2022, Pravilniku o kozmetičkim proizvodima 60/2019-4, 47/2022-3 i EU Kozmetičkoj  Uredbi (Cosmetic Regulation1223/2009) ovaj dokument se sastoji iz dva dela:

Deo A: Informacije o bezbednosti kozmetičkog proizvoda
Deo B: Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda – svoju procenu daje stručno lice (Safety Assessor)

Kozmetički proizvodi koji se isporučuju na tržište moraju da budu bezbedni za ljudsko zdravlje, ukoliko se primenjuju pod normalnim ili razumno predvidljivim uslovima. Ovo je glavni princip Pravilnika o kozmetičkim proizvodima i Uredbe EU.

U skladu sa time vrši se procena bezbednosti svakog kozmetičkog proizvoda. Izveštaj procene bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR) sadrži sve bitne informacije o samom proizvodu i sastavni je deo dosijea kozmetičkog proizvoda (PIF).

Izveštaj procene bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR) sadrži:

Deo A. Informacije o bezbednosti kozmetičkog proizvoda:

 1. Kvantitativni i kvalitativni sastav kozmetičkog proizvoda (uključujući hemijski identitet supstanci, CAS brojeve)
 2. Fizičke i hemijske karakteristike i stabilnost kozmetičkog proizvoda
 3. Mikrobiološke testove
 4. Nečistoće, tragove nečistoća, informacije o materijalu za pakovanje ( u slučaju tragova zabranjenih supstanci – dokaz o njihovoj tehničkoj neizbežnosti)
 5. Normalna i razumno predvidljiva upotreba
 6. Izloženost kozmetičkom proizvodu
 7. Izloženost supstancama
 8. Toksikološki profil supstanci
 9. Neželjene efekte i ozbiljne neželjene efekte
 10. Ostale relevantne informacije o kozmetičkom proizvodu

Deo B. Procena bezbednosti kozmetičkih proizvoda mora da sadrži:

 1. Zaključak o proceni
 2. Označena upozorenja i uputstva za upotrebu
 3. Obrazloženje
 4. Informacije o kvalifikacijama i kompetencijama procenitelja bezbednosti (naziv i adresa, dokaz o kvalifikaciji procenitelja bezbednosti).