Testovi stabilnosti

Testovi stabilnosti kozmetičkih proizvoda se rade da bi se osiguralo da kozmetički proizvod zadržava svoj predviđeni fizički, hemijski i mikrobiološki kvalitet, kao i funkcionalnost i estetiku kada se skladišti u odgovarajućim uslovima.

Zbog različite prirode svakog kozmetičkog proizvoda, protokoli za ispitivanje stabilnosti su različiti. Svaki proizvođač, s obzirom na svoje znanje o formulaciji i nameravanoj upotrebi proizvoda, može da izradi i argumentuje najprikladnije uslove za procenu stabilnosti proizvoda. 

Kada pravite protokol testiranja stabilnosti morate voditi računa o: 

  • Uslovima koji će „ubrzati i predvideti“ ponašanje proizvoda prilikom izlaganja proizvoda normalnim uslovima skladištenja i upotrebe.
  • Razmotriti uticaj primarnog pakovanja na formulaciju
  • Razmotriti varijacije u uslovima procesa.

Testiranje stabilnosti je laboratorijsko ispitivanje u kome se uzorci formulacije stavljaju u različite uslove okoline/skladištenja u određenom vremenskom periodu. Na ovaj način se vrši simulacija šta se dešava sa proizvodim tokom njegovog životnog ciklusa.

U određenim, unapred zadatim intervalima, uzorci se procenjuju, da bi se videlo da li su se i kako promenili. 

Procenjuju se: 

  • Organoleptičke karakteristike: boja, miris i izgled,
  • Fizičko-hemijska svojstva: pH vrednost, viskozitet, gustina, praćenje sastojaka formulacije (kad god je primenljivo)
  • Mikrobiološka stabilnost: broj mikroba i izazovni test sistema za konzerviranje napravljen pre i/ili posle ubrzanog testa stabilnosti.
  • Kompatibilnost između sadržaja i pakovanja (test kompatibilnosti)

Ukoliko nemate potrebnu opremu i niste obučeni za ovaj vid testiranja, najbolje da to prepustite laboratorijama.

Mi sarađujemo sa akreditovanim laboratorija i možemo poslati uzorke za vas.